Gjennomslag for kulturskjenking

Venstre har kjempet for permanente bevillinger til kulturstedene i Stavanger, dette fikk ikke oppslutning fra de andre partiene i forrige møte i skjenkeutvalget. Da foreslo Venstre at utelivets kultursteder skulle få utvidet åpningstid som ambulerende bevilling. Det ble det enighet om å få på plass i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var i skjenkeutvalgets møte 25. februar at Venstre sto alene om å kjempe for kulturbevillinger, les mer her >>

Men etter dagens møte i skjenkeutvalget ble klart at flertallet går inn for at det innvilges utvidet skjenketid dersom et utested skal ha et kulturarrangement, helt i tråd med Venstres ønsker.

Daglig leder Pernille Kaldestad på Folken skryter av Stavangers politikere i Stavanger Aftenblad. — De har lyttet til innspillene våre i skjenkedebatten.
Kaldestad som tror reglene kan motivere flere til å sette opp kulturarrangementer. Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**