Vil ha bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad stiller spørsmål til helse- og omsorgsminsteren om hval statsråden vil gjøre for at kommunene skal ha et godt nok tilbud til voksne mennesker med psykiske lidelser?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

I 2007 utførte Helsetilsynet i fylkene og fylkesmennene en landsomfattende undersøkelse av helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser. Undersøkelsen omfattet 68 kommuner (og bydeler) i hele landet. I 44 av disse ble det konstatert avvik, det vil si brudd på lov eller forskrift. I de andre 24 kommunene ble det ikke konstatert avvik, men i elleve av disse ble det gitt merknader, noe som vil si at tilsynsorganet pekte på forbedringspotensial.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**