Ber ordføreren åpne dørene

I en interpellasjon til kommunestyret onsdag, reiser Venstres Karl M. Buchholdt følgende spørsmål: «Vil ordføreren oppheve taushetsplikten for styrets medlemmer og holde styremøtene til Levanger næringsselskap for åpne dører?» På vegne av eget parti foreslår Buchholdt at styremøtene holdes for åpne dører, og at det kun kan lukkes dersom bestemmelsene i offentlighetsloven gir rom for det i forhold til taushetsplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

– Det var i selskapets styremøte 14. desember 2007 at det ble vedtatt en styreinstruks for styret i selskapet, forteller Buchholdt som mener at styreinstruksens er direkte udemokratisk. Styreinstruksen inneholder blant annet bestemmelser om lukkede møter og taushetsplikt for styrets medlemmer.

– Levanger kommune velger feil retning i organiseringen av sitt næringspolitiske arbeid, sier Buchholdt. Dersom kommunen hadde valgt å organisere næringsarbeidet gjennom bestemmelsene i kommuneloven ville offentligheten hatt rett på åpne møter uten taushetsplikt og med mulighet til å følge debatten i selskapets organer. Ytringsfrihet og åpenhet om forvaltningen er viktig i et demokratisk samfunn. Den vedtatte styreinstruksen tar ikke slike hensyn.

Levanger Næringsselskap forvalter store verdier på vegne av innbyggerne i Levanger kommune, deriblant Levanger havn og Rinnleiret. Formell eier er Levanger kommune. Venstre vil arbeide for at Levanger kommune skal stå i fremste rekke i kamp for åpenhet og offentlighet i forvaltningen, avslutter Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

Les interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**