Best på personvern!

Venstres landsstyre gikk i helgen inn for å grunnlovsfeste personvernet.
Venstre er det partiet som har best politikk på individets personvern, mener Sandnes Unge Venstre-leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alexander Sjursæther

Retten til å ferdes sporløst, retten til å ikke gi fra seg informasjon om seg selv, retten til å vite at man blir registrert og retten til å vite hvorfor er saker Venstre kjemper for og grunnleggende personvernrettigheter.

Venstre krever at personvernet grunnlovsfestes. Det er nødvendig for å stanse en negativ utvikling. Partiet krever også at regjeringen om nødvendig legger ned veto mot EUs datalagringsdirektiv.

Personvernet til den enkelte borger i landet vårt har vært under stort press og lidd mange tap i de siste årene, takket være USA og EU sin krig mot terror-politikk, mener Alexander Sjursæther, leder i Sandnes Unge Venstre.

Han påpeker blant annet strengere flyplasskontroll, EU’s overvåkingsdirektiv, Avinors planer om å scanne kroppene til alle som går igjennom sikkerhetskontrollen. Planene om kroppsscanning ble heldigvis utsatt, delvis takket være Venstre og Unge Venstre som demonstrerte sterkt mot det.

Krigen mot terror har tatt helt av, de som vil innføre tiltakene sier at det er jo en god hensikt, hvordan kan man være mot slikt? Det er mye som kan bli gjort i god hensikt, men skal det være unnskyldningen for å innskrenke individets frihet hver gang så kommer dette til å gå dårlig.
En kjent mann sa en gang: “Den som ikke kjemper for friheten, fortjener ingen frihet!”

Venstre var det eneste og første partiet som markerte sin skepsis til det nye overvåkingsdirektivet og vi krever at det ikke blir implementert i norske lover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**