Tar opp befolkningsutviklingen

Venstre tar opp de langsiktige konsekvensene av deler av befolkningsutviklingen i Haugesund i bystyret onsdag. Tore Nilsen ber i en interpellasjon om at bystyret får framlagt en egen sak om befolkningsutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

Det er særlig det faktum at Haugesund opplever en fraflytting til andre kommuner i Norge som Tore Nilsen opplever som bekymringsfullt. Befolkningsøkningen skyldes i hovedsak utenlands arbeidsinnflytting. På lang sikt kan dette gjøre Haugesund kommune svært sårbar for svinginger i den internasjonale økonomien.

Les mer her >>

Les hele interpellasjonen her >

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**