Møteplan 2011

Møteplan (nov 2011 – des 2011)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Medlemsmøter:

Alle gjennomført!

Gruppemøter:

21. november
5. desember

Styremøter:

21. november
5. desember

Alle møter er åpne for alle medlemmer. På medlemsmøtene har medlemmer tale- og stemmerett. På gruppemøtene har medlemmer talerett. Og på styremøtene har medlemmene talerett, mens styret har tale- og stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**