Økonomireglement i Sande kommune

Kommunestyret behandlet 13.02. revidert økonomireglement for Sande kommune. I disse “Terra tider” er det betryggende å se at alle partier er enige om at profilen på eventuelle investeringsfond skal være lavrisikofond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For Venstre er det i tillegg viktig å ikke sko seg på andre elendighet og Venstres representant, Fred Fredriksen, foreslo derfor ett tillegg til økonomireglementet:

"Det skal ikke plasseres midler i aksjefond der det deltar firma som er involvert i internasjonal våpenhandel, barnearbeid eller andre forhold av tvilsom etisk art."

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**