Stiller spørsmål om dyremerking

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad stiller spørsmål til landbruksminister Terje Riis-Johansen om han har noen etiske betenkeligheter med at så mange ville dyr blir merket, når vi vet hvor store lidelser dette kan føre til?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rådyr

Foto: Tore Rykkel

-Vi har den siste tiden sett flere eksempler på at ville dyr som radiomerkes blir utsatt for store lidelser, sier Skjelstad. Mange eksperter hevder nå at det er for lite oppmerksomhet på hvordan ville dyr som blir utsatt for tekniske inngrep som halsbånd og implantat, har det. Videre hevdes det at det bør foreligge tungtveiende vitenskapelige grunner for å bruke radiosendere som blir sydd inn i dyrene, og at det merkes altfor mye og ukritisk i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**