Positivt svar fra ordføreren

Ordfører Petter Steen jr. gav et omfattende og positivt svar på interpellasjonen fra Venstres Tore Nilsen om befolkningsutviklingen i Haugesund. I sitt svar pekte blant annet ordføreren på de historiske årsakene til byens stagnasjon inntil for få år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Raadhuset 2

I interpellasjonen tok Tore Nilsen opp betydningen av å få kunnskap om hvilke mekanismer som er årsaken til at så mange har flyttet fra byen de siste årene. Han etterlyste blant annet undersøkelser som gav svar på hvem som flytter, hvorfor de flytter og hvilke tiltak som kan motvirke dette.

Tore Nilsen pekte også på at byen er sårbar for internasjonale svingninger når befolkningsveksten i stor grad skyldes tilflytting fra utlandet. Ordføreren erkjente at Haugesund er spesielt utsatt for slike svingninger. Han viste til at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil være viktig i forhold til spørsmålene som ble tatt opp i interpellasjonen. I den sammenheng vil det også være viktig å hente inn den type informasjon som ble etterlyst i interpellasjonen.

Les interpellasjonen her >
Les ordførerens svar her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**