Rock på Nitriden

Når Arendal havn etter hvert etablerer seg på Eydehavn, forsvinner Nitriden-bygget. Dette bygget har i mange år fungert som øvingslokale for lokale musikere og rockinteressert ungdom, skriver Venstremedlem Ronny Tveite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ronny Tveite

Foto: Jan Kløvstad

Rivningen av disse lokalene vil føre til at rundt 10 band står uten plass å øve. Kommer Arendal kommune til å bistå med nye lokaler?

Sitat fra målsettingen for mangfoldsåret: “Synliggjøre og styrke det mangfoldet som allerede finnes”. Nitriden Rockeverksted er en viktig del av kulturen som finnes fra før.

Miljøet på Nitriden er viktig for mange mennesker. Den er en del av musikk-kulturen i Arendal og bidrar til et kulturelt mangfold og et levende Eydehavn. Musikktalentene må tas vare på. Ellers er et mulig scenario at disse musikerne flytter til andre steder hvor det finnes muligheter for å øve og utvikle seg, eller i verste fall slutter helt med musikk.

Bentleymusic heter et av bandene som skal spille på åpningskonserten under Canal Street. Konserten deres finner sted på Eydehavn. Den er en del av feiringen av den nye havnen i Arendal. Det må være litt vemodig for Bentleymusic å saluttere årsaken til at øvingslokalene deres forsvinner.

Arendal har ikke råd til å kaste denne kulturen på dør.

Ronny Tveite

Eydehavn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**