Beskylder fylkeskommunen for å favorisere eget selskap

Venstreordfører Reidar Lindseth er kritisk til fylkeskommunens handlemåte når det gjelder hvilke vindkraftprosjekter som bør få konsesjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vindmølle

Foto: Hå Venstre

— Jeg synes det er underlig at fylkeskommunen beslutter å anbefale ett område, og det er der Sarepta søker. Det var ikke dette NVE ba om. De ville ha synspunkter fra kommuner og fylkeskommuner på fordeler og ulemper ved de aktuelle søkerområdene, sier ordfører Reidar Lindseth (V) i Flatanger.

Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**