Krever ny utlysning av frivillighetsmidler

Venstre krever ny utlysning av frivillighetsmidlene fordi miljøkriteriene ikke er tatt med i utlysningsteksten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Teater, kultur

Foto: Microsoft

I arbeidsutvalget tirsdag 11. mars krevde Venstre ny utlysning av frivillighetsmidlene pga. feil i eksisterende utlysningstekst.

Jorda

Foto: Microsoft

Ifm bydelsutvalgets behandling av lokal frivillighetsmelding i januar ble det vedtatt et at frivillighetsmidlene skulle brukes mer målrettet – "25 % av frivillighetsmidlene øremerkes til lokale aktører og tiltak som knyttes til miljø, LA21 og bærekraftig utvikling."

Dette kriteriet er ikke tatt med i gjeldende kunngjøring som har søknadsfrist 14. mars. Søkere som ikke er kjent med kravet vil dermed være avskåret fra å søke på kr 175 000,- av frivillighetsmidlene. Dette er uakseptabelt for Venstre.

Venstre har tidligere foreslått at frivillighetsmidlene bør utlyses i to omganger i året for å møte de frivillige i deres egen aktivitetsrytme.

Det som nå har skjedd viser at selv bydelen ikke henger med i sitt eget tempo, sier Ronny Fagereng, gruppeleder Gamle Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**