Venstre får 6,9% i meningsmåling

Venstre får 6,9% i meningsmåling gjort for Haugesunds Avis. Dermed befester lokallaget seg som blant de ledende Venstrelagene i øvre skikt av de landsdekkende målingene. Venstres gruppeleder May Britt Vihovde er tilfreds med resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May Britt

Foto: Tore Nilsen

Venstre har tradisjonelt ligget lavere på målinger enn ved valg. At Haugesund Venstre nå har befestet stillingen på nær 7% i meningsmålinger tegner bra. Målingen som er gjort fra et utvalg av 601 personer har en feilmargin på 3,5%.

I en periode der det har vært drevet lite politikk, og der Terrasaken har overskygget alt annet er det et godt resultat for Haugesund Venstre, sier May Britt Vohovde. Hun ser nå fram til å få satt de politiske sakene på dagsorden. Selv om det er et bystyreflertall av H, KrF og FrP, viser erfaringene blant annet fra skjenkedebatten at dette flertallet ikke nødvendigvis er fastlåst i alle sammenhenger.

Haugesund Venstre vil bygge på den grundigheten og sakligheten som lå til grunn for vårt budsjettforslag, våre interpellasjoner og spørsmål i bystyret. Kampen mot stadion på Flotmyr er ennå ikke over, og vi vil fortsette for å sikre en skikkelig rehabilitering av Hauge skole, bedre forhold innen rusomsorgen og en ansvarlig politikk i forhold til inndekking av Terratapene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**