Ingen gjennomgang av retningslinjene for trådløst nettverk

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, Ap, kommer ikke til å foreta seg noe for å møte den økende usikkerheten knyttet til helseeffektene ved stråling. Hun mener dagens regelverk er godt nok. Venstres Per A. Thorbjørnsen stilte spørsmål til ministeren, gjennom stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, om hvordan ministeren vil ivareta føre-var-prinsippet i helsepolitikken knyttet til stråling fra mobilmaster, trådløse nettverk og mobiltelefoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I sitt svar viser Brustad til gjeldende rapporter på feltet og sier at strålenivået fra de nevnte kildene er langt under de gjeldende grenseverdiene og at det derfor ikke vurderes videre tiltak eller utredninger.

Denne kontante avvisningen mener Per A. Thorbjørnsen er skuffende.
— Jeg hadde håpet at statsråden hadde gått dypere inn i problemstillingen enn det hun gjorde, sier Thorbjørnsen.

I begrunnelsen til spørsmålet til ministeren, viser Venstre til motstridende forskning på feltet og peker dessuten på at flere europeiske byer og tettsteder har fjernet mobilmaster og trådløse nettverk for å ivareta en føre-var-holdning.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**