Venstre spurte om uteområder

Vil utvalgsleder sørge for at følgende sak fremmes i UUO som politisk sak:
Oppgradering av uteområdene i de kommunale barnehagene slik at disse oppfyller et minstekrav for hva som kan tilbys av lekemuligheter for barn i barnehage, i henhold til lov og rammeplan? spurte Tone Skråning 12.03..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forespørsel UUO, 12.03.2008:

Jeg viser til “Statusrapport arbeide for barnehagene i Halden kommune”, utarbeidet at Ken-nor og datert 20.01.2008

Denne utredningen dokumenterer at uteområdet til Tilstedalen barnehage er spesielt mangelfullt, også sammenlignet med de andre kommunale barnehagene.

I den ovennevnte rapporten heter det: ” Tistedalen barnehage: det er den barnehagen som krever mest ressurser, og der må det rives alt som er av klatremuligheter.”
Barnehagen har for øvrig heller ikke noen husker til de minste.

Til tross for dette ble Tistedalen barnehage ikke tilgodesett med noen midler til å utbedre uteområdene sine i 2007.

Utredningen viser også at det er en rest på 110 000 kr. av tildelte midler til uteområder, fra budsjettåret 2007.

Heller ikke ved forslag til fordeling av disse midlene, er Tistedalen barnehage tilgodesett, og det synes jeg er helt urimelig, selv om jeg er sikker på at de andre barnehagene også har vesentlige behov.
Jeg synes det er spesielt alvorlig at barnhagen mangler de lovpålagte sandbassengene.
Det må være helt nødvendig sørge for at lovpålagte sikkerhetstiltak dekkes av de gjenstående midlene fra 2007.

Enhetsleder mener at det mangler hele 1,5 mill. for at uteområdene i de kommunale barnehagene oppfyller et minstekrav for hva som kan tilbys av lekemuligheter for barn i barnehage, i henhold til lov og rammeplan.

Da er det etter min mening nødvendig å be formannskapet om en ekstra tildeling, f.eks fra uspesifiserte investeringsmidler.

Forespørsel:
Vil utvalgsleder sørge for at følgende sak fremmes i UUO som politisk sak:
Oppgradering av uteområdene i de kommunale barnehagene slik at disse oppfyller et minstekrav for hva som kan tilbys av lekemuligheter for barn i barnehage, i henhold til lov og rammeplan.

Tone Skråning (Halden venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**