Vil fjerne gateparkering

Venstre ønsker å fjerne gateparkeringen langs vestsiden av Salhusveien fra Bjørgvinsgata til Storasundsgata. Denne gateparkeringen skaper en uoversiktlig og farlig trafikksituasjon langs det som er en viktig skolevei for mange av Lillesunds elever.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Salhusveien

Saken har vært drøftet i Planutvalget der et flertall ønsket at Trafikksikkerhetsutvalget så nærmere på saken. Da den først ble behandlet i Trafikksikkerhetsutvalget argumenterte blant annet politiets representant for at denne parkeringen burde fortsette, da erfaring viste at gateparkering reduserte hastigheten.

Nå skal saken opp i utvalget på ny. FAU ved Lillesund viser i et brev blant annet til at Salhusveien på denne strekningen allerede har nedsatt hastighet til 30 kilometer i timen. Kombinasjonen av gateparkering og et umerket busstopp skaper ofte farlige situasjoner. Det har alt vært en påkjørsel i krysset Salhusveien – Bjørgvinsgata.

Gateparkeringen er ellers også unødvendig da det finnes rikelig med parkeringsplasser i Sjøfartsdirektoratets bygg og på parkeringsplass sør for dette bygget. Dette er riktignok avgiftsbelagte parkeringsplasser, men det er urimelig at skolebarn skal ha en mindre trygg skolevei for at andre skal ha muligheter for gratis parkering.

Erfaringene så langt viser at det er særlig når busser og større biler skal passere denne strekningen at det oppstår problemer og forsinkelser i trafikken. Da det går buss på denne strekningen åtte ganger i timenvil det si at det kun er unntaksvis at trafikken går på en slik måte at det ikke medfører øket risiko for myke trafikkanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**