Haugalandspakken – ikke bare nye veier

— Bedre forhold for kollektivtransporten bør være en viktig del av Haugalandspakken. Det sa Venstres Tore Nilsen i debatt på TV Haugaland i går. Han la vekt på at realiseringen av den omfattende vegpakken også må leve opp til målsettingen om bedre forhold for kollektivtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

TVdebatt

Foto: TV-Haugaland

Det var stort sett enighet om at Karmsundsgata har de største problemene i dag. Tore Nilsen pekte på at en firfeltsveg ikke nødvendigvis er den eneste eller beste løsningen for å få redusert belastningen i denne gata. Han tok til orde for omkjøringsveger som ledet gjennomgangstrafikken utenom sentrale deler av byen.

— Det minner litt om by- og trafikkplanlegging fra det ville vesten på 1850- tallet, sa Tore Nilsen og pekte på at de fleste andre steder ledes nå gjennomgangstrafikken utenom bykjernen.

Venstre ser det som naturlig at arbeidet med Haugalandspakken også inngår som en del av klimaplanarbeidet kommunen skal i gang med. Venstre har i formannskapet tatt til orde for at Haugesund innleder samarbeid med nabokommunene i dette arbeidet, og reduskjon av biltrafikken vil være en viktig del av klimaarbeidet.

På spørsmål om det ikke er en stor utfordring å få folk til å gå over til å bruke buss, innrømmet Tore Nilsen at Venstre her står overfor en stor oppgave. Han etterlyste større økonomisk ansvar fra staten og ønsket seg en utvidet belønningsordning for kollektivtransport som også omfattet regionsentre som Haugesund.

Du kan høre Tore Nilsen innlegg i debatten som egen lydfil her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**