Venstre i Karmøy går mot etablering av motorsportsenter

I siste hovedutvalg teknisk foreslo Venstres representant å avslutte arbeidet med reguleringsplan for Fjord motorpark på Helganes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Solrun Gjerdevik foreslo å avslutte arbeidet med reguleringsplanen. Begrunnelsen er at anlegget vil beslaglegge hele 550 da stort LNF område. Venstre stiller også spørsmål ved samfunnsnytten til et anlegg for en sport som er så lite klimavennlig. Grunneierne er i all hovedsak også motstandere av dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**