Galt at studenter tvinges til svart arbeid

– Norge trenger arbeidskraft, men stikker kjepper i hjulene for unge studenter som ønsker å bruke deler av fritiden på å jobbe.
Det skrev kommunestyreperesentant for Venstre Marit Svarverud i et engasjert innlegg i Drammens Tidende 14. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oppfordres til svart arbeid

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Av Marit Svarverud
Sigdal og Eggedal Venstre:

Er det samfunnsøkonomisk at studenter "tvinges" til å jobbe svart for ikke å miste studentstøtten

Norge trenger arbeidskraft, men stikker kjepper i hjulene for unge studenter som ønsker å bruke deler av fritiden på å jobbe.
Vi har stor mangel på kvalifisert arbeidskraft, og jeg kan ikke forstå logikken i denne regelrette hindringen. Problematikken studentene møter er ; hvordan få endene til å møtes uten å jobbe svart. Slike forhold kan vi ikke ha.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det 223.000 studenter ved høyere utdanning høsten 2006.
For å få omgjort noe av basisstøtten til stipend (32.000 kr) må studentene ha ståkarakter på alle eksamener. Stipendordningen motiverer til å lese.
Dette er vel og bra, men studentene er berettiget stipend kun hvis de holder seg under en årlig inntekt på kroner 117.000. Og det er her skoen trykker. Hvorfor skal det være tak på hva studentene kan tjene? Hvem skades av at studenter tjener mer enn 117.000 kroner(det gir staten skatteinntekter) Og hvorfor skal samfunnet straffe de som vil bruke deler av fritiden på arbeid?
Studentstøtten er på 8.290 kroner i måneden, ti måneder i året. Så hva med de to siste månedene. Studentene har vel de samme boutgiftene da også?
De mottar maks 82.900 kroner årlig. Trekker vi fra de 32.000 kronene de kan få i stipend, sitter de tilbake med 50.900 kroner. Varer studietiden i fem år (mastergrad) blir gjelden totalt 254.500 kroner.
Hadde det vært rom for en høyere inntekt under utdanningen, ville mange sluppet å ha en kvart million i gjeld når de skal søke sin første jobb.

Det er også andre regler jeg vil til livs. Studenter som bor sammen med sine foreldre, får ikke omgjort noe av lånet til stipend. Er det gitt at alle studenter bor gratis hjemme?
Eller er du så uheldig at en av foreldrene er døde og du har arvet mer enn 231.426 kroner, ja så kan du også se langt etter stipend. Da må du vær så god bare låne.
Er dette en rettferdig politikk?

Venstre har som mål at Norge innen 2009 skal ha verdens høyeste utdannede befolkning. Hvordan skal vi klare det når de økonomiske vilkårene for studentene er så dårlig. Dagens regler gjør det lite lønnsomt å ta høyere utdanning. I det vi kan kalle nyere tid, har det aldri vært tatt opp færre studenter til høyere utdanning enn nå i høst. Dette vil vi i Venstre gjøre noe med. Andelen stipend må økes og det må åpnes opp for fri inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**