Gratis rettighetsinformasjon

Når Venstres landsmøte starter den 10. april må delegatene blant annet ta stilling til et forslag til uttalelse fra Rogaland Venstre om gratis rettighetsinformsjon via internett. Forslaget er ført i pennen av Svein Abrahamsen fra Haugesund Venstre, og det blir fremmet av fylkeslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Vidar Grundetjern

I forslaget skriver Svein Abrahamsen at det kan koste en vanlig borger over 10 000 kroner i året å hente ut informasjon fra Lovdata om rettsavgjørelser og forvaltningsavgjørelser. Det er kun en liten del av informasjonen på Lovdata som er gratis og tilgjengelig for alle.

Informasjon om rettsavgjørelser og avgjørelser i tilknytting til forvaltningen vil ofte være avgjørende for at den enkelte borger skal kunne ivareta sine egne interesser. Slike avgjørelser fattes av offentlig myndighet, og det er derfor naturlig at staten har ansvar for å utvikle et gratis og brukervennlig system for plikt og rettighetsinformasjon heter det i uttalelsesforlsaget.

Haugesund Venstre er representert med to utsendinger til Venstres landsmøte på Sundvollen. May Britt Vihovde og Tore Nilsen er valgt som utsendinger fra Rogaland Venstre, som i år har en større delegasjon enn på mange år. Svein Abrahamsen er 2. varautsending og kan også komme til å møte på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**