Åpent styremøte og politisk verksted i kveld

Nordre Aker Venstre minner om åpent styremøte og politisk verksted i kveld fra 1800-2030. Møtet finner sted i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sakslisten er som følger:

01. FORMALIA
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder og referent
01.04 Godkjenne referat fra forrige styremøte 30.1.2008

02. STYRESAKER
02.01 Temamøte 9. april (om svømmehallsituasjonen)
02.02 Gjennomgang og revisjon av aktivitetskalender (endring til 29. april og 20. mai)
02.03 Saker til Oslo Venstres hovedstyre 26.3
02.04 Oppsummering av årsmøtet i Oslo Venstre

03. POLITISK VERKSTED – DISKUSJON
03.01 Orientering fra siste komitémøter og saker som skal opp i BU 3. april.

* Bom i gangvei i Myrerveien
* Nye studentboliger i Vestgrensa
* Reguleringsplan for utbygging i Grefsenkollveien/Kurveien
* Årsrapporter fra bydelens Sykehjem

03.02 Andre orienteringssaker.

04. EVENTUELT

AVSLUTNING

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**