Haugesund må ikke forvitre

Det sa Tore Nilsen i et intervju på NRK-Rogalands morgensending i dag. Bakgrunnen for intervjuet var interpellasjonen om befolkningsutviklingen som Venstre fremmet i sist bystyremøte. Tore Nilsen pekte på at det er viktig å få klarlagt hvorfor unge mennesker flytter fra Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

Både lavt fødselsoverskudd og stor fraflytting til andre kommuner i Norge gir grunnlag for bekymring. Rundt en prosent av byens befolkning har flyttet til andre steder i Norge i løpet av de siste fire åra. Dette gjør at Haugesund taper i forhold til Nord Jæren, der særlig Sandnes har en svært positiv utvikling.

Ordføreren gav i bystyret klare signaler om at dette blir en viktig del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som vil ta til om ikke alt for lenge, og at det vil være viktig å skaffe seg kunnskap om årsakene til fraflyttingen.

Les mer her >> og her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**