Liten tro på at kvalifiseringsprogrammet løser fattigdom

Stortingsrepresentant André N. Skjelstad har ikke tro på at kvalifiseringsprogrammet vil løse fattigdomsproblemene i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

— Dette er en bra pakke for de friskeste av sosialklientene. Med tanke på at programmet er så arbeidsrelatert, vil de sykeste sosialklientene få store problemer med å komme med i programmet. Venstres forslag om borgerlønn er en mye bedre løsning. Den er mer fleksibel og individuelt tilrettelagt, sier stortingspolitikeren.

Borgerlønn vil kunne nå de mange som faller helt utenfor samfunnets ordninger, og gi en bedre levestandard for dem med lave inntekter. Borgerlønn kan dermed bidra effektivt til å bekjempe fattigdom, mener Skjelstad.

Borgerlønn vil ikke minst kunne hindre den belastningen og skammen mange opplever det er å motta sosialhjelp, og det å bli sendt fra kontor til kontor i det offentlige hjelpeapparatet. Borgerlønn vil bidra til å hindre at folk føler seg som klienter, motvirke passivitet, samt gjøre det enklere for den enkelte å vite hva man har krav på av minimumsytelser fra det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**