Sats på førskolelæreren

Mens mangelen på førskolelærere øker, presser regjeringen på at det bygges barnehager som aldri før. Utdanningsforbundets ensidige fokus på lønn som virkemiddel er like håpløst som regjeringens holdninger til yrket. Lønn er viktig, men førskolelærere flest er langt mer opptatt av innhold og arbeidsforhold, skriver Jon Julius Sandal i Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Julius Sandal

Foto: privat

At barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til barn og ikke et oppbevaringssted bekymrer imidlertid ikke regjeringspartiet SV. I Aftenposten 15. mars sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) at «Mange av de nye barnehagene er store, så det vil være andre pedagogiske ledere med godkjent utdanning som kan veilede dem som ikke har det. Derfor trenger det ikke være noe stort problem.»
Dette er mer enn frekt. Kvaliteten i barnehagen undergraves og ansvaret overlates til en allerede presset yrkesgruppe. Ingen annen yrkesfaggruppe vil finne seg i noe lignende.
Heikki Holmås (SV) snakker varmt om billig barnehageplass og full barnehagedekning i avisen 7. mars, men glemmer at barna også har krav på et pedagogisk tilbud.
Samtidig som fagmiljøet forvitrer, kuttes det i styrerressursene. Det bygges stort og barnehagene organiseres inn i større enheter med flere barn inn på avdeling enn før. Organiseringen gjør yrket stadig mindre attraktivt for fremtidens førskolelærere. For å skape spennende arbeidsplasser trenges det mangfold av barnehager, et fagmiljø og kvalitet. Kristin Halvorsens kjepphest har gått for langt. Fokuset må endres fra antall plasser til hva slags barnehager vi ønsker, skriver Jon Julius Sandal i Aftenposten i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**