Avlys samkommunen

– Levanger kommune bør avbryte hele ordningen med Innherred Samkommune, sier Karl Meinert Buchholdt, lokallagsleder for Venstre i Levanger. Han etterlyser mer fleksibel tekning i forhold til samarbeid med andre kommuner og er svært skeptisk til å legge flere oppgaver til samkommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Venstre mener at en avvikling av Innherred samkommune vil gi Levanger nye muligheter på mange områder, for eksempel egen planavdeling og eget landbrukskontor. Med dagens muligheter for interkommunalt samarbeid finns det gode alternativer til samkommunen, sier Buchholdt, som mener at det er en utfordring for Levanger å knytte seg til et så nært samarbeid med Verdal.

Innherred samkommune har blitt et fjerde forvaltningsnivå og fremstår som et byråkratiserende mellomledd, mener Buchholdt. -I 2007 behandlet samkommunetyret 52 saker, mange knyttet til orienteringer, protokoller, valg, budsjett for samkommunen m.m. Med enkelte unntak fattes det lite med konkrete realitetsvedtak forteller Venstrerepresentanten.

– Et av samkommunenstyrets største saksområder er klagesaker i forhold til jordloven, som sammen med høringsuttalelser utgjør mange av de politiske beslutningene i forsøksprosjektet. Mange av de andre vedtakene er pålagt i forhold til kommuneloven, sier Buchholdt.

Venstre vil at politiske avgjørelser skal tas på et nivå nærmest mulig den enkelte innbygger og vil erstatte Innherred samkommune med fire folkevalgte komiteer (skole og kultur, helse og sosial, miljø, samfunn og næring og plan- og byggesak). — En slik organisering vil være en kraftig styrking av det lokale folkestyret i Levanger kommune. Venstre ønsker mer oversiktelige forhold og en kraftig forenkling av unødvendig byråkratisering som kompliserer samfunnet, avslutter Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**