Savner åpenhet i samkommune-debatten

Venstres representant i samkommunestyret Lars Gunnar Marken ønsker en bredere debatt om samarbeidet mellom Verdal og Levanger. Det virker som ordfører Svarva i Levanger vil ha samkommune uansett. Ordfører Iversen i Verdal, har ikke helt har tatt inn over seg realitetene når det gjelder å få godkjent enda en prøveperiode med sikte på å få samkommunen som en varig samarbeidsform, sier Marken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Gunnar Marken

Foto: Olga Tkacheva

Verdal og Levanger skal etter alt å dømme søke om en ny prøveperiode. (I en slik søknad må vi må komme opp med noe nytt og søke om.) Departementet har sagt klart i fra at i en ny søknad må det legge inn flere tjenester, at det (i en ny søknad) bør være flere enn 2 kommuner som søker, og at samkommunen bør testes ut som en egen juridisk enhet.

Kommunestyret, med Iversen fra Ap og Hallem fra Sp i spissen, vedtok torsdag at det ikke skal legges inn flere store oppgaver i et nytt forsøk. — Hva er da vitsen med å søke, undrer Marken. — Er ikke søknaden alvorlig ment? Later flertallet bare som de er positive? Skal man søke må man jo ha en søknad som det er realistisk å få innvilget, mener han.

Les hele saken på verdalingen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**