Dårlig løsning på avfallsproblemene

Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok tirsdag å bruke hele 1, 8 millioner kroner på å utstyre søppeldunkene våre med databrikker. En dårlig løsning synes Sarpsborg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bakgrunnen for dette er blant annet at kommunen skal få bedre kontroll med avfallstømmingen, og gjøre det mulig å innføre kilopris på avfalltømming. Dette skal ifølge kommunen bedre forholdene for kildesortering og være gunstig for miljøet.

Venstre deler ikke kommunens oppfatning på dette området. Dersom innbyggerne skal betale kilopris vil mange begynne å tenke kr og øre hver gang de legger noe i søpla. Det blir temmelig slitsomt, og muligheten for at det blir mer som kastes utenfor beholderen er absolutt tilstede. Særlig barnefamilier som må kaste bleier vil merke det i lommeboka..

Å bruke hele 1,8 millioner på dette tiltaket er sannsynligvis ikke lønnsomt, i økonomisk og miljømessig forstand, dersom ikke kommunen planlegger å få mer penger inn fra skattebetalerne i form av mer betaling (betaling pr kg). Økte utgifter uten økte inntekter pleier å være dårlig butikk. Jeg lurer derfor på om Sarpsborg kommune har gjennomført en lønnsomhetsanalyse på denne investeringen. Hva er brikkenes levetid, hvor ofte må de byttes ut?

Ideen om at innbyggerne må plassere søppeldunken med håndtaket ut mot veien den dagen søppel skal hentes, for å markere at dunken skal tømmes, høres lite brukervennlig ut. Hva med de som er dårlige til bens, syke, ikke hjemme osv.

Målet er vel fortsatt at minst mulig søppel skal kastes i naturen og at innsamlet søppel blir tatt hånd om på beste måte? Da er dette en dårlig løsning.

Kommunen bør derfor heller bruke disse 1,8 millionene på å legge forholdene til rette for enkel og praktisk kildesortering, også av plast og miljøfarlig avfall. Der har Sarpsborg kommune vært tafatte. Videre bør kommunen gjøre åpningstidene på søppelanleggene (Gatedalen) mer brukervennlig, blant annet gjennom lørdagsåpent.

Kommunen skal være et fellesskap til innbyggernes beste, og ikke omvendt.

Bente Alnæs Opstad og Tommy Andre Olsen
Sarpsborg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**