Venstre løper ikke skjenkebransjens ærend

I en kommentar i Haugesunds Avis lørdag 29. april mener Gaute-Håkon Bleivik at Venstre løper skjenkebransjens ærend. Denne oppsiktsvekkende påstanden må skyldes en feiltolking av nettavisens sparsommelige dekning av debatten om skjenkesaken i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Følgende leserinnlegg er sendt Haugesunds Avis:

Venstres er ikke skjenkebransjens ærendsgutter

Av Tore Nilsen – bystyremedlem for Venstre

Alkohol

Nettsjef i Haugesunds Avis, Gaute-Håkon Bleivik har en grundig og innsiktsfull kommentar omkring skjenkepolitikken og sentrumsvolden i lørdagens papirutgave av avisa. Gjennom en grundig gjennomgang av domsavsigelser i saker som gjelder vold i sentrum, voldsstatistikk fra politiet og forskningsresultater omkring alkoholbruk og vold, viser han både sammenhengen mellom alkoholbruk og voldsutøvelse og virkningen av en strengere skjenkepolitikk.

Han tar et oppgjør med de næringspolitiske argumentene satt opp mot borgernes rett til trygghet som er forbilledlig. For undertegnede oppleves kommentaren som en sammenfatning av Venstres programarbeid og diskusjonene på våre gruppemøter i forkant av at bystyret behandlet den alkoholpolitiske handlingsplanen. Det er åpenbart at Gaute-Håkon Bleivik her er helt på linje med Venstre. Da blir det rart når han hevder at Venstre løper skjenkebransjens ærend.

I bystyret fremmet Venstre et forslag som var identisk med flertallsforslaget fra ad-hockomiteen. Dette forslaget innebar en innstramming på over 300 uketimer. I Haugesunds Avis artikler i forkant av bystyrets behandling ble de ulike forslagene behørig presentert, og Venstres forslag var klart mest innskjerpende.

KrF, Frp og Pensjonistpartiet satte fram et forslag som innebar en reduksjon på omlag 150 uketimer, samtidig som dette forslaget fjernet den differensierte skjenketiden vi har nå. I forhold til flertallets forslag var dette helt klart en forbedring i forhold til reduksjon av skjenketiden, men innebar mindre enn halvparten av den reduksjonen Venstre ønsket.

Under behandlingen i bystyret fikk Venstres forslag kun Venstres og SVs stemmer. I debatten gav Frps Sven Olsen uttrykk for skuffelse over at Venstre valgte å stå på sitt opprinnelige forslag og ikke subsidiært støttet deres forslag. Da var det allerede klart at Høyre og Arbeiderpartiets forslag ville få flertall. Det var i denne konteksten at jeg gav uttrykk for at Venstre ville ha støttet forslaget fra KrF og Frp om det hadde hatt mulighet for flertall.

Venstre stemte for det mest restriktive forslaget og mot flertallets forslag. Da blir det positivt feil å hevde at Venstre løper skjenkebransjens ærend. Vårt viktigste anliggende i denne saken er redusert voldsbruk og redusert alkoholbruk.

Det store sviket mot borgernes trygghet ligger hos bystyrets flertall. For den som fulgte valgkampen nøye burde det være mer naturlig å stille spørsmål ved Arbeiderpartiets valg i skjenkesaken. Men det kan jo være et tema for Gaute-Håkon Bleivik å ta opp i en kommende kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**