Overvåking gir mindre frihet

– Venstre er skeptiske til en utvikling som går i retning av økt overvåking, skriver Trine Skei Grande i Dagbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Flere har fått øynene opp for at et sterkt personvern er grunnleggende i et liberalt demokrati. Særlig har debatten om datalagringsdirektivet gjort at personvern har fått mer spalteplass enn på lenge.

 - Vi ser nå en tendens i retning av mer generell overvåking, skriver Skei Grande.

– Vi ser nå en tendens i retning av mer generell overvåking, skriver Skei Grande.
Foto: Ukjent

Strutsepolitikk
Dagbladets leder omtalte sist uke montering av kameraer i NSBs tog for “strustepolitikk”.

– Jeg er helt enig, skriver Venstres nestleder i dagens avis. – Av og til må personvernet vike for trygghet. Da må metodene være så målrettede som mulig. Men vi ser nå en tendens i retning av mer generell overvåking. Ikke bare for å bekjempe terror, men for å hindre tagging, butikknasking og underslag i kassa. Også datalagringsdirektivet gjelder samling av alle borgeres kommunikasjonsdata — i trygghetens navn. Venstre vil ikke akseptere at personvernet gradvis smuldrer opp gjennom mange små og store skritt, skriver Skei Grande.

Les innlegget i Dagbladet
Du kan lese hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**