Flott energipolitikk, MEN …

Åmot Venstre er et sterkt miljøparti, men ønsket ikke å stemme for en innstilling hvor de økonomiske konsekvensene ikke er avklart på forhånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Åmot Venstre stemte mot tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Rena sentrum. Og begrunnet dette med følgende spørsmål og forslag til vedtak i kommunestyret:

“Klimaproblematikk er energipolitikk, og derfor er det flott at kommunen tar ansvar i klimapolitikken. MEN….

Det henvises i saksdokumenten til energiloven § 5-5 som sier at prisen for fjernvarme skal være lik eller mindre enn prisen for elektrisk varme. Jeg vil påpeke at miljøvennlig atferd bør være mer lønnsomt. Vil kommunen på noen måte stimulere/ta initiativ til at det skapes slikt fortrinn for de som blir pålagt denne tilknytningen?

Saksdokumentene manglet informasjon om hva prisnivået vil bli når det gjelder tilknytningsavgift, årlig avgift og og pris for bruk av varme. Økonomiske konsekvenser bør dokumenteres i sakspapirene. Kan det redegjøres for dette?

Kommunestyret stemmer i mot tilknytningsplikt. Men oppfordrer nye og eksisterende bygg å velge miljøvennlig”.

Tanken bak, synes både fremtidsrettet og ansvarlig. Åmot Venstre fikk ikke svar på hva henholdsvis tilknytningsavgiften og årsgebyret vil utgjøre i kroner og øre for de som vil bli berørt av dette vedtaket. Til tross for at energiprisen aldri vil kunne overstige den til enhver tid gjeldende strømprisen, vil de berørte uavhengig av om de velger andre alternativer eller ikke bli pålagt å betale nettopp tilknytningsavgift og årsgebyr .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**