Nominasjonsnemnd

Styret i Nordland Venstre har satt ned følgende nominasjonsnemnd som skal jobbe fram mot nominasjonsmøtet 22-23.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nominasjonsnemnda i Nordland Venstre 2009.

Nemndleder:
Dag Østerdal, Rana
e-post: [email protected]
mobil: 971 78 058

Nemndmedlem:
Gunnhill Andreassen, Tjeldsund
e-post: [email protected]

Franziska Wika, Vefsn
e-post: [email protected]

Svein Helge Martinussen, Bø
e-post: [email protected]

Håkon M. Pettersen, Faukse
e-post: [email protected]

Unge Venstre representant (ikke avgjort)

Sekretær:
Kerstin Ander-Trønsdal
e-post: [email protected]

Sentralstyret sitt forslag til framdriftsplan for nominasjonsprosessane:

Innan 1. august 2008:
Nemnda inviterer alle lokallag og alle medlemmer i fylkeslaget til å kome med forslag til kandidatar. Forslaga treng ikkje å rangerast.

Innan 15. september 2008:
Frist for lokallag/medlemmer til å levere inn forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**