Vil ha fortgang i arbeidet med estetikkutvalg

Venstres Einar Vandvik etterlyser fortgang i arbeidet med å etablere et eget estetikkutvalg i Levanger kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

– I kommunestyret i desember ble det vedtatt at det skulle settes ned et eget kommunalt tuvalg for estetikk, sier Einar Vandvik. Utvalget skulle forankres som et underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen. Nå har kommet til april og har foreløpig ikke sett snurten av opprettelsen av et slikt utvalg.

To kommuner i Norge har per dags dato et lignende kommunalt utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**