Forsvaret i Trøndelag

Forsvaret og forsvarsviljen i Midt-Norge er viktig for nasjonens sikkerhet. Dersom forsvarssjefens forslag om å avvikle viktige baser og anlegg i regionen blir realisert, står Midt-Norge i fare for å bli uten noen form for forsvarsaktivitet, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fly, jagerfly, forsvar

– Forsvarsstudie 07 er både Ørland Hovedflystasjon (ØHF) og Heimevernets Utdanningssenter på Værnes foreslått nedlagt. Dette rammer ikke bare de aktuelle lokalsamfunnene svært hardt, det berører også en hel landsdels nærforsvar. En slik utvikling, som er uheldig i seg selv, vil også ha negativ innvirkning på forsvarsviljen i en befolkning som alltid har levert motiverte og kompetente soldater og ansatte, sier Gunnes. Venstre har derfor fremmet følgende uttalelse til Venstres landsmøte den 11.-13. april:

FORSVARET I TRØNDELAG

Forsvaret og forsvarsviljen i Midt-Norge er viktig for nasjonens sikkerhet. Dersom forsvarssjefens forslag om å avvikle viktige baser og anlegg i regionen blir realisert, står Midt-Norge i fare for å bli uten noen form for forsvarsaktivitet. I Forsvarsstudie 07 er både Ørland Hovedflystasjon (ØHF) og Heimevernets Utdanningssenter på Værnes foreslått nedlagt. Dette rammer ikke bare de aktuelle lokalsamfunnene svært hardt, det berører også en hel landsdels nærforsvar. En slik utvikling, som er uheldig i seg selv, vil også ha negativ innvirkning på forsvarsviljen i en befolkning som alltid har levert motiverte og kompetente soldater og ansatte. I tillegg vil det kunne være starten på avviklingen av den allierte forhåndslagringen i Trøndelag. I sum vil en slik utvikling innebære en svekkelse av nasjonens forsvarsevne.

Venstre forutsetter at regjeringen bygger på grundige militærfaglige og strategiske argumenter når den fremtidige forsvarsevne og struktur skal fastlegges, og at de samlede økonomiske rammer til forsvaret står i forhold til ønsket drift. Vi forutsetter også at Norges forpliktelser i forhold til NATO og USA ivaretas. Vi forventer at dette betyr at de gjenværende avdelingene i landsdelen, Ørland Hovedflystasjon, Heimevernets Utdanningssenter og Luftkrigsskolen utgjør en sentral del av Forsvaret også i fremtiden, og minst på dagens nivå. Forsvarsevnen og best mulig ressursutnyttelse i så måte må være det avgjørende når fremtidig struktur skal fastsettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**