Heftig debatt om Kunstens Hus

Det gikk litt hett for seg på tirsdagens bystyremøte da saken om Kunstens Hus skulle behandles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tidligere har politikerne satt av 8 millioner til første byggetrinn. Noe av grunnen til at prosjektet er blitt dyrere er mer omfattende tiltak til sikring og klima av Tjørhomsamlingen.

Tove Frantzen på talerstolen

Foto: Alexander Sjursæther

Kultur er ikke bare næringspolitikk, kultur har en verdi i seg selv og for samtlige innbyggere i Sandnes og i regionen. Det som ligger utover å tette hullene, er å få til et bra magasin og fremstille samlingen bra. Vi må ta vare på samlingen, det har vi forpliktet oss til, sa Venstres Tove Frantzen.

Når man skulle bygge Kulturhuset i Sandnes, var mange skeptiske og imot, men i dag er det vanskelig å finne personer som er mot kulturhuset vårt. Vitensenteret har og møtt motstand, men det kommer til å bli bra. Kunstens Hus er og et slikt bygg, men vi er sikre på at dette vil sette Sandnes på kartet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**