Maktarroganse i krematoriesaken

– Flertallet med Ap, Sv og Frp i spissen har fullstendig overkjørt kommunens innbyggere i denne saken, sier Venstres kommunepolitiker Christin Guldahl Madsen og peker på at 3.500 innbyggere har skrevet under på opprop i anledning plassering av nytt krematorium.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mot befolkningens vilje har flertallet i Gjøvik kommunestyre bestemt at krematoriet fortsatt skal ligge midt i et trangt boligområde.
– Flertallet med Ap, Sv og Frp i spissen har fullstendig overkjørt kommunens innbyggere i denne saken, sier Venstres kommunepolitiker Christin Guldahl Madsen og peker på at 3.500 innbyggere har skrevet under på opprop i anledning plassering av nytt krematorium.

Gjøvik Venstre mener saken ikke har vært godt nok utredet på mange områder. Venstres forslag i kommunestyret om å utsette saken falt med 15 mot 30 stemmer.
– Vi skylder innbyggerne en grundig behandling av saken, sier Christin Guldahl Madsen og er svært overrasket over at flertallet ikke visste at vi bygger et krematorium for hele Oppland. I 2007 var det 134 kremasjoner fra Gjøvik, av et totalt antall på 704. De øvrige 570 kremasjonene (80 %) kom i hovedsak fra kommuner utenfor Gjøvik, Toten og Land, som regnes inn i “Gjøvikregionen”.
– Når disse opplysningene kom som en overraskelse på ordføreren i kommunestyremøtet, etter at saken har versert et halvt år, kan en med god grunn stille spørsmål ved hvor grundig denne prosessen har vært og hvor grundig en har gått inn i saken, sier Christin Guldahl Madsen og frykter at beslutningen er både forhastet og tatt på feil grunnlag.
– Jeg synes Kirkens interesser har fått overskygge byens og innbyggernes interesser, sier Guldahl Madsen og synes saken burde vært politisk og ikke kirkefaglig utredet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**