Midler til sosiale boliger vedtatt!

Bystyret gikk som ventet inn for å omdisponere 33 millioner til å skaffe sosiale boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Debatten var ikke preget mye av uenighet i gårsdagens bystyre i Sandnes, men det ble en del forsøk på å fordele skyld for at de sosiale problemene ikke hadde blitt fikset opp i.

Det ble kritisert fra flere at politikerne ikke hadde tatt kontroll over situasjonen før, for det var jo ikke slik at situasjonen kom umiddelbart og flere familier ble bostedsløse over natten.

Fremskrittspartiet kritiserte at politikerne ikke kunne sette foreks. Kunstens Hus opp mot de sosiale problemene, og forklarte at for dem handlet politikk om valg.

Venstres Tove Frantzen tok ordet og forklarte at det selvfølgelig var trist å måtte velge mellom kultur og sosiale problemer. Men at Venstre støttet rådmannens forslag 100% om å omdisponere midlene fra et prosjekt til å skaffe nok boliger. Vi vil fortsatt klare å fikse de sosiale problemene, vi trenger ikke selge hele Kunstens Hus slik Frp vil, sa hun.

Kristelig Folkeparti kritiserte at Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ikke hadde økt midlene i det hele tatt i deres alternative budsjett. Også Arbeiderpartiet kritiserte at Frp ikke hadde foreslått økte sosialmidler i sitt budsjett.

Uansett hva som har skjedd før, er det nå satt i gang strakstiltak for å skaffe nok boliger til innbyggere i Sandnes, det er Venstre glade for.

Bystyregruppa, Sandnes Venstre

Bystyregruppen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**