Regjeringen vil ikke trekke gratiskvotene tilbake

Miljøministeren forsvarte i dagens spørretime på Stortinget kvotesystemet som bidrar til at gasskraftverket på Kårstø selger regjeringens gratiskvoter med stor fortjeneste. – Total mangel på sunn fornuft, og stikk i strid med forurenser betaler prinsippet, kommenterer Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagsavisen dokumenterte tidligere i uken hvordan gasskraftverket på Kårstø selger regjeringens gratiskvoter med stor fortjeneste. Naturkraft på Kårstø produserer ikke strøm blant annet på grunn av at strømprisen er for lav i forhold til gassprisen. Dermed kan eierne av gasskraftverket, StatoilHydro og Statkraft, selge gratiskvotene de har mottatt fra regjeringen med stor fortjeneste. Venstre mener regjeringen må trekke gratiskvotene tilbake.

Riv ruskende galt
Under dagens spørretime påpekte Kvassheim at situasjonen setter hele kvotesystemet i vanry, og med det undergraver klimapolitikken. Han utfordret miljøminister Erik Solheim til å revidere kvotesystemet.

Solheim var ikke villig til å gjennomføre endringer i kvotesystemet. Han sto fast på at det er logikk i systemet med gratiskvoter som regjeringen har lagt opp til. Han henviste bl.a. til at Miljøverndepartementet nå har sendt den norske tildelingsplanen for klimakvoter til EFTAs overvåkingsorgan ESA for godkjenning.

– I klimaforliket med regjeringspartiene er det slått fast som et viktig prinsipp i klimapolitikken at forurenser betaler. Jeg hadde forventet at miljøministeren ville tatt en ny gjennomgang av opplegget med gratiskvoter til gasskraftverk, kommenterer Kvassheim.

Under Stortingets behandling av kvoteloven, var Venstre eneste parti gikk imot gratis utslippskvoter til gasskraftverkene.

Svikter miljøpolitikken
Også Trine Skei Grande reagerte kraftig på uttalelsene fra Solheim.

– Det er ikke mange ukene siden statsråden forsvarte det norske eierskapet i Aker Kværner som som bidrar til gjenåpning av Sellafield. Nå forsvarer miljøministeren en kvotepolitikk som gir gratiskvoter forurensende gasskraftaktører, påpeker Venstres nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**