Satte fokus på lærerrollen

Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum satte fokus på lærerens rolle under et åpent møte om Venstres skolepolitikk på Steinkjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

-Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Læreren skal være trygg på seg selv både som lærer og som voksen, sa Dørum. I underkant av 40 personer var møtt opp for å høre Odd Einar Dørum.

Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

Odd Einar Dørum la sterk vekt på Venstres skolepolitikke og viser til at Venstre vil:
bruke 3 milliarder kroner på Kunnskapsløftet til styrking av lærerne og skolen i løpet av stortingsperioden 2005 — 2009.
sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.
styrke respekten for læreren og sikre bedre arbeidsro i skolen.
sikre at spesialpedagogisk kom petanse er så nær elevene som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**