Stiller spørsmål om seriøsitet i byggebransjen

Byggenæringens Landsforening har etablert ordningen med Startbank som skal gjøre det lettere å velge seriøse aktører innenfor byggebransjen, forteller stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad. Han retter et spørsmål til kommunal og regionalministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Utbygging

Foto: Tore Nilsen

Basen innholder nødvendig informasjon om 2600 bedrifter og er økende. På sikt ønsker Byggenæringens Landsforening å åpne opp basen for forbrukere. Den senere tids fokus på svært uheldig forhold i byggebransjen hvor det offentlige har vært oppdragsgiver, tyder på at kommunene kunne ha nytte av å bruke basen når byggeoppdrag settes på anbud.

Derfor retter jeg følgende spørsmål til statsråden: Vil statsråden pålegge kommunene å ta i bruk Startbank eller på annen måte sikre at det offentlige benytter seg av seriøse aktører i forbindelse med bl.a. byggevirksomhet i offentlig regi?

Les statsrådens svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**