Formannskapet: Rehabilitering av Vår Frelsers kirke

Rapporten om tilstanden for Vår Frelsers kirke blir lagt fram for formannskapet onsdag 9. april. Rapporten har vært presentert i presse og media og det er klart at det vil koste vel 46 millioner kroner å rehabilitere kirkebygget. Venstre er positive til rehabilitering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fiskerne

Vår Frelsers kirke er et sentralt og viktig bygg i byen. Det representerer en viktig periode i byens historie og er et signalbygg som det er viktig å ta vare på. Venstre vil derfor støtte rådmannens forlsag om at det opprettes en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med saken.

Det er alt satt av tilsammen 15 millioner kroner i budsjett og økonomiplanen for 2008 – 2011 til rehabilitering av dette bygget. Det betyr at det gjenstår ytterligere vel 30 millioner kroner for å finansiere en nødvendig rehabilitering. Dette må man komme tilbake til i budsjett for 2009 og økonomiplan for 2009 – 2012.

For Venstre er det også viktig å understreke at rehabilitering av dette bygget ikke skal gå på bekostning av rehabilitering av skoler som Hauge og Lillesund, og oppføring av et nytt omsorgssenter i Skåredalen. Samtidig vil det også være avgjørende å fortsatt holde stramme tøyler i kommuneøkonomien. Det vil være vesentlig for å kunne dekke framtidige kostnader ved inndekking av Terratapet.

Kommunens lånegjeld er høy, og det må være et mål å redusere rentekostnadene også de nærmeste årene. Disse kostnadene tar en stor andel av driftsmidlene, midler som ellers kunne vært brukt til å gi bedre tilbud til byens borgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**