Dyr løsning

-Den nye AFP-ordningen blir en veldig dyr løsning som ikke ivaretar dem som faller utenfor og heller ikke de unge, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– Jeg er også i tvil om det vil gi sliterne en god løsning. Dessuten vil jeg påpeke at slett ikke alle vil komme inn under AFP-ordningen. Jeg er derfor redd for at forskjellene i samfunnet vil øke og avstanden mellom dem som kommer inn under ordningen, og de som faller utenfor vil øke. I tillegg er jeg redd for hvordan dette vil påvirke renteutviklingen. Dersom flere milliarder sprøytes inn i bedret pensjon, vil det kunne presse renten oppover, noe som igjen vil forsterke forskjellene i samfunnet, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**