Styremøte 08.04.08

Styret og gruppeleder skal samles til tirsdag, og siden vi i venstre er tilhengere av innspill og åpenhet ligger sakslisten her for de som er interresert. Send gjerne en mail med innspill, eller andre saker dere vil vi skal jobbe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mailadresse til inspill og utspill

1. Tilbud om samlinger og kurs

2. Oppdatering på økonomi

3. Informasjon om åpent temamøtet 29.april

4. Tanker om høstens temamøte

5. Oppdatering på landsstyremøtet

6. Verving av medlemmer

7. Eventuellt

Arne Kristian Ekra

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**