Vil ha anonyme søknader

Bodø Venstre vil ha utredet muligheten for å anonymisere jobbsøknader til kommunale stillinger. Målet er å redusere diskrimineringen mot innvandrere i arbeidslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I Venstres sosialliberale integreringspolitkk står det bl.a:
– Staten skal gå foran for å hindre diskriminering

Mennesker

Foto: Microsoft

Offentlig sektor har et særlig ansvar for at det ikke skjer diskriminering. Vi vil derfor innføre anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden. Videre mener vi staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av innvandrere ved ansettelser.

Bodø Venstre ønsker å få til et system som gjør at ikke kjønn, alder eller etnisk bakgrunn avgjør hvorvidt man kommer til intervju eller ikke og fremmer derfor et forslag om nøytrale søknader.

Forslaget som fremmes til ordføreren:
Forslag til vedtak:
Det skal utredes mulighetene for og kostnadene ved å utvikle en søknadsprosess til kommunale stillinger hvor alder, kjønn, religion, rase og handikap er nøytrale.

Begrunnelse:
Det finnes dessverre trolig en menneskelig faktor som gjør at søkere til offentlige stillinger i kommunen ikke blir behandlet på likt grunnlag da diskriminering kan forekomme. Det er derfor formålønskelig å gjøre søknader til offentlige stillingen i kommunen blir behandlet med følgende nøytrale faktorer — alder, kjønn, religion, rase og handikap. Dette gjøres enklest ved å videreutvikle den interaktive søknadsprosessen og tilfører en applikasjon som muliggjør at søknadsbehandler får en nøytral søknad å forholde seg til og kan vurdere utelukkende på kompetanse og egnenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**