Finnøy Venstre sender Gro Skartveit til landsmøtet

Fredag 10. april reiser Gro Skartveit fra Finnøy Venstre som delegat fra Rogaland Venstre til Venstres landsmøte på Sundvollen. På grunn av det gode valgresultat høsten 2007 er delegasjonen fra Rogaland Venstre større enn på flere tiår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gro Skartveit

Foto: Frode Kleppe

Sammen med de andre representantene fra venstrelag rundt om i fylket reiser Gro Skartveit til Sundvollen for å få gjennomslag for flere viktige saker. Leder i Rogaland Venstre, Helge Solum Larsen er foreslått som kandidat til Venstres sentralstyre, og Gro Skartveit har godt håp om at dette forslaget vil vinne tilslutning.

Rogaland Venstre har også lagt inn forslag til politiske uttalelser som Gro Skartveit mener det er viktig å få gjennomslag for. Hun peker blant annet på at voldtektsutvalgets utredning må følges opp med konkrete tiltak. I et forslag fra Rogaland Venstre tas det blant annet til orde for at alle politidistrikt må ha egne enheter for seksualisert vold, og at kommunene må ha bistands- og støttesentra for mennesker som opplever vold i nære relasjoner.

En annen viktig sak for Rogaland Venstre og Gro Skartveit er borgernes mulighet til å skaffe seg informasjon om lover og regler som gjelder den enkeltes rettigheter og plikter. I dag koster det over 10 000 kroner å få full adgang til all informasjon som finnes i Lovdata sine databaser. Rogaland Venstre mener denne informasjonen må være gratis slik at alle borgere kan hente nødvendig informasjon om sine rettigheter og plikter.

Gro Skartveit ble også utnevnt til nestleder i Venstres programkomite på forrige landsstyremøte. Fylkestingsrepresentanten fra Finnøy vil med det bli sentral i arbeidet med å utarbeide nytt stortingsvalgsprogram for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**