Invitasjon til temamøte 17.april 2008 i Grimstad

Ved kongelig resolusjon 1. september 2006 ble Voldtektsutvalget oppnevnt for blant annet å utrede tiltak for å sikre bedre oppfølging av personer som blir utsatt for voldtekt.
I disse dager legger utvalget fram sin utredning: “Fra ord til handling”. “Bekjempelse av voldtekt krever handling”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Utvalget mener tiden er definitivt inne for å ta mer forpliktende grep for å bekjempe voldtekt. Utredningens tittel gjenspeiler dette. Voldtekt kan være et av de mest krenkende og traumatiserende lovbrudd et menneske kan utsettes for, og representerer en særskilt utfordring for både rettsapparatet og helsetjenesten. Utvalget mener derfor det er svært viktig at samfunnet tar i bruk en lang rekke virkemidler innenfor alle sektorer for å forebygge og bekjempe voldtekt.

Venstre i Grimstad i samarbeid med Grimstad kommune ved Helse- og sosialsektoren vil sette temaet på dagsorden 17. april 2008. Utvalgets leder Rita Sletner, ass. Generalsekretær i Venstre vil presentere utredningen (NOU 2008). I tillegg vil ansatt ved Voldtektsmottaket ved legevakten i Aust-Agder presentere fylkets lokale mottak.

Sted: Kommunestyresalen i Grimstad Rådhus
Tid: Kl. 0900-1100

Alle som har mottatt invitasjon er hjertelig velkommen

Vennlig hilsen

Anne Midtlien
Kommunestyrerepresentant for Venstre i Grimstad

Ivar Lyngstad
Kommunalsjef for Helse og sosial

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**