Nedskjæringer, rammetimetall!

I dagens møte i formannskapet ble det vedtatt at rammetimetallene i skolene skal reduseres. Venstre la fram forslag om å beholde rammetimetallet omtrent på det nivået det er i dag. Dette fikk kun støtte av Krf og Samarbeidslista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Flertallet (Ap, SV, SP, H og Frp) støttet Driftsutvalgets vedtak som var på 106 500 rammetimer, men som vil reduseres når Åg skole blir nedlagt. Rammetimetallet vil da havne på 104 200, noe som er 4000 rammetimer mindre enn Venstres forslag.

I debatten var det flere av representantene som sa de ikke skjønte seg på rammetimetall og det er jo greit! For det er komplisert! Men, når de får forklart at det vil bety minst 4 og en halv stilling mindre i skoleverket så må de forstå at det vil få konsekvenser. I gjennomsnitt vil det bety en halv stilling pr skole.

Rådmannen sammenligner kostnadene pr elev (som er 95000 kr) i Meløy med kostnadene pr elev i Nordland (som er 75000 kr) og peker på at vi ville ha hatt 15 millioner mer å rutte med hvis Meløy hadde ligget på samme nivå. Sannheten er at de største skolene i Meløy ligger lavere enn gjennomsnittet for Nordland. Og det er de største skolene som må ta mest av nedskjæringene. Altså: De fleste skolene i Meløy ligger godt under gjennomsnittet allerede!

Og hva blir så konsekvensene, hvis dette vedtaket også får flertall i kommunestyret? Se, det vil ikke (eller kan ikke) rådmannen svare på. Det får vi ta etter vedtaket er gjort!

For Venstre er dette totalt uakseptabelt! Vi deler rektorenes, lærernes, elevenes, foreldrenes og de tillitsvalgtes frustrasjoner. Det har festet seg en motløshet i skoleverket som vil føre til at det ikke blir noe lettere å rekruttere dyktige fagfolk til skolene i Meløy. Og er det noe Venstre er opptatt av så er det kvalitet i skolen!

Noen av de scenarier vi ser for oss etter nedskjæringene er:
– lærerflukt
– enda større overskridelser på vikarbudsjettene
– mindre svømmeundervisning (som om ikke det er skvisa nok fra før!)
– færre elevsamtaler
– større grupper

Det er ikke noe problem å gjøre lista lenger, men hovedbudskapet er at elevene og lærerne får en hverdag de ikke er tjent med.

Hvor er det blitt av de andre partienes satsing på skole? Var det bare en gedigen bløff? For det var da vel ikke bare Venstre som gikk ut og lovte økt satsing på skole? Selv om det vi nå gjør bare er å sloss for det vi har!

Og var det ikke SV som skrev i Meløyavisa for kort tid siden at de gikk imot en redusering i skolene? Så lenge holdt den lovnaden

Mari Ann Bjørkli
formannskapsmedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**