Sosialdemokratene er korrupte

Meningsinnlegg fra Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sosialdemokratene er korrupte.

Landsorganisasjonen må fjerne avlaten fra kontingenten? Det er på tide å skille politikk fra særinteresser. Vi må skille mellom de som støtter sosialdemokratene. Og oss andre som mener de borgelige vil gi oss et bedre samfunn. Bygd på sosialliberale verdier hvor vi verdsetter mangfold og aksepterer hverandres ulikheter.

Jeg tenker to alternativer, LO fortsetter dagens avlat, men gir de av oss som ikke ønsker å gi pengestøtte til sosialdemokratene mulighet å velge dette bort. Vi som mener de får finne seg andre inntektskilder enn vår pengebok. Eller at vi får valget til hvilket parti kontingenten skal gå til, slik at det enkelte medlemmet får sin frihet og rett til å selv bestemme hvilket politisk parti de støtter.

Jeg har hundre gode grunner for å være fagorganisert, men denne økonomisk sammenblandingen av LO og sosialdemokratene er svært uheldig. For 40% av LOs medlemmer som stemmer borgelig ved valg er dette økonomiske avhengighetforholdet svært uønskelig. Hvorfor kan ikke disse sosialdemokratiske partiene støtte og jobber for fagforbundets sak og deres medlemmer i form av normal politisk ombudordning? Det virker som de krever pengegaver for å fremme fagforbundenes interesser. Og en slik sammenkobling minner om korrupsjon og kjøp av vennetjenester som neppe et godt demokrati kan være kjent med.

Jeg vet det er organisasjonsfrihet og at det bare er å melde seg ut av LO om en ikke liker dette. Men jeg synes det er for jævlig å måtte melde seg ut fordi en politisk ikke støtter sosialdemokratene. For at en ønsker et mer sentrum liberalt samfunn bygd på borgelige prinsipper – også dette samfunnet har rom for sterke fagorganisasjoner, men alle fagorganisasjonene også de som er utenfor LO paraplyen.

Det beste hadde vært å la sosialdemokratene finne andre inntektskilder for sine roser, så kunne LO brukt våre penger på å støtte og bygge opp fagforbund i land med undertrykking og svake demokratiske rettigheter — men man er vel seg selv nærmest…

Terje Cruickshank
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**