Stavanger vil bybane

Mens det rettes spørsmål om Rogaland fylkeskommune klarer å prioritere i Nasjonal Transportplan (NTP) er holdningen i Stavanger klar: Bybanen er det mest vesentlige bidraget til en velfungerende transportpolitikk på Nord-Jæren. Venstres Helge Solum Larsen fremmet forslaget som fikk støtte fra 9 av 11 i kommunalstyret for byutvikling torsdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stavanger er gitt mulighet til å uttale seg direkte om innholdet i NTP. Stavangers uttalese kommer derfor i tillegg til den som vil bli gitt fra Rogaland fylkeskommune.

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

Kommunalstyret for byutvikling behandlet saken torsdag kveld før saken går videre til formannskap og bystyre som behandler saken i sitt møte 28. april.
I administrasjonens forslag var bybanen nevnt som ett av flere tiltak som er viktige. Les innstillingen her >>

– Nå viser Stavanger vei, sier Solum Larsen, nestleder i byutvikling i Stavanger kommune. – Mitt håp er at fylkeskommunen på samme måte vil vise nødvendig lederskap. Vi klarer ikke å løse de trafikale utfordringene på Nord-Jæren uten bybanen. Dette tiltaket kan avlaste stam- og lokalvegnettet og gjøre det mulig å reise miljøvennlig, sier Solum Larsen.

Dette er forslaget som er nytt punkt 1 i høringsuttalelsen fra Stavanger:

Stavanger kommune prioriterer det å få etablert en bybane/kombibane mellom Sandnes og Stavanger, samt til Forus og Stavanger lufthavn Sola, så tidlig som mulig i planperioden som det mest vesentlige bidraget til en velfungerende transportpolitikk på Nord-Jæren. Dette tiltaket vil kunne endre dagens reisevaner i en miljøvennlig retning, samt bedre framkommeligheten på stamvegene og lokalvegnettet i storbyområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**