Ja til gratis plikt- og rettighetsinformasjon

Venstres landsmøte vedtok enstemmig at det må utvikles et gratis helhetlig informasjonssystem for plikt- og rettighetsinformasjon. Systemet må være nettbasert og tilby enkel og brukervennlig tilgang om plikter og rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rogaland Venstre stod bak forslaget som fikk tilslutning fra landsmøtet med enkelte redaksjonelle endringer. I uttalelsen blir det vist til at det allerede i 1999 ble lagt fram en rapport som konkluderte med behovet for et slikt system. Nå løfter Venstre denne saken videre.

Tilgang til denne typen informasjon er viktig for at den enkelte skal kunne kjenne sin rettstilling og forsvare sine rettslige interesser. Det bidrar også til nødvendig åpenhet om maktutøvelsen i et liberalt demokrati. Informasjon om hvordan domstolene og forvaltningen anvender rettsreglene for å kunne kontrollere maktutøvelsen og vurdere om regelverket bør endres.

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

Leder i Haugesund Venstre, Tore Nilsen er glad for at Haugesund og Rogaland Venstre fikk tilslutning til denne uttalelsen. Den peker på grunnleggende liberale rettigheter som det er viktig at Venstre løfter fram. Han er glad for at Rogaland Venstre også har fått gjennomslag for alle sine viktige saker ved dette landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**