Vil sikre barna lekeområder fri for miljøgifter

Andreas K. Enge, leder i Trondheim Venstre, tok til orde for å rydde opp i barns lekemiljø under den generelle debatten på Venstres landsmøte i går. – Venstre må være en pådriver for å sikre barn lekeområder fri for miljøgifter, sa Enge. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Huken naturbarnehage

Undersøkelser av jordmassen i barnehager viser i alt for mange tilfeller et innhold av miljøgifter som PCB, bly og arsen langt over det forsvarlige. Trondheim er en av de 10 prioriterte kommunene som i miljøverndepartementets handlingsplan skal ha undersøkt alle barnehager innen 2008 og gjennomført tiltak innen 2010. Dette er flott for barn i Trondheim, men hvorfor vente til i 2010 for å legge en plan for de øvrige drøyt 400 kommunene og de barna som bor der? Og hva med alle lekeområder som planen ikke omfatter, slik som gårdsrom i indre by, fotballøkker og lignende?

Venstre må være en pådriver for å sikre barn lekeområder fri for miljøgifter slik at det verste ungene får i seg hvis de spiser jord er en meitemark. Dette gjelder også i min egen hage. Jeg vil være sikker på at den “rene” jorda jeg kjøper faktisk er ren og ikke forurenset anleggsmasse som bare er siktet og tilsatt kloakkslam. I dag har jeg ingen mulighet til å sjekke det. Det bør innføres et generelt krav om at det skal dokumenteres at masse som selges ikke inneholder miljøgifter over grenseverdien. Vi må kunne være trygge på at når vi kjøper masse til bruk i for eksempel hagen, så får vi ikke miljøgifter med på kjøpet.

Et viktig prinsipp er at forurenser skal betale, men det er viktig at en eventuell krangel om regningen ikke stopper arbeidet med å gi barna et oppvekstmiljø uten miljøgifter. Det er derfor viktig at staten er villig til å forskuttere kostnadene ved å gjennomføre nødvendige tiltak, så får en heller fordele regningen i etterkant.

Andreas K. Enge
Leder, Trondheim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**